Pressupost

Necessites una traducció de qualitat? Demana'ns pressupost!Pressupost


Pressupost gratuït, sense compromís, on us detallarem preu i termini d'entrega.

Tipus de comanda

Traducció
Transcripció
Traducció especialitzada
Traducció jurada
Traducció web multilingüe
Revisió i correcció
Interpretació
Consultoria lingüística

Llengua d'origen

Llengua d'arribada

Número de paraules

Data de lliurament

Arxiu adjunt

De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i amb la resta de la legislació aplicable, s’informa els usuaris que les dades personals recollides des d’aquest web s’incorporen a un fitxer automatitzat la creació del qual ha estat degudament notificada al Registre General de Protecció de Dades. Tradumots SL garanteix l’adopció de mesures de tipus tècnic, organitzatiu i de seguretat que asseguren la confidencialitat i la integritat de la informació rebuda. Les dades subministrades s’utilitzaran únicament per atendre les sol·licituds rebudes per aquest mitjà i no se cediran mai a tercers sense el consentiment previ dels interessats. Tradumots SL garanteix a l’usuari la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un correu a aquest efecte a info@tradumots.com