Serveis

Traduccions en tots els idiomes. El nostre equip està format per professionals nadius altament qualificats.

Traducció

Les nostres traduccions són fetes per traductors nadius especialistes en l’àmbit de treball corresponent. Qualitat garantida de conformitat amb la norma ISO-UNE 17100:2015. Comuniquem el teu missatge en qualsevol idioma. + info

1
 • Garantia de qualitat (ISO 17100:2015)
 • Puntualitat en les entregues
 • Millor preu garantit

Traducció jurada

Traducció oficial de títols, documents, certificats, que requereixen una validesa legal. Traduccions jurades de tots els idiomes amb habilitació a Espanya per part del Ministeri d'Afers Estrangers o de les Comunitats Autònomes corresponents. + info

2
 • Traducció certificats (naixement, matrimoni, solteria, defunció)
 • Documents legals (escriptures, poders, testaments)
 • Documents financers (informes econòmics, comptes anuals, memòries)
 • Documents judicials (sentències, citacions)
 • Contractes
 • Documentació acadèmica

Traducció especialitzada

Traduccions fetes per professionals nadius especialitzats en el seu àmbit d’especialització. Som conscients de la importància del domini de la terminologia específica de la vostra empresa i de la necessitat d’un coneixement profund del vostre sector. + info

3
 • Tècnica
 • Jurídica
 • Econòmica
 • Mèdica
 • Científica
 • Gastronòmica
 • Institucional
 • Publicitat

Traducció web multilingüe

Qualsevol empresa que vulgui exportar els seus productes i/o expandir el seu negoci fora del mercat nacional ha de poder comunicar-se internacionalment. + info

4
 • Les pàgines web són una eina clau de màrqueting
 • Comunicar-vos en més d’un idioma multiplica les vostres oportunitats de negoci
 • Us oferim la solució adequada per als vostres objectius empresarials

Interpretació

Organitzem els serveis lingüístics de qualsevol tipus d'activitat que requereixi la presència d'un o diversos intèrprets: congressos, cursos de formació, reunions d'empresa, trobades internacionals, judicis, hospitals, acompanyaments, mediacions, etc. + info

5
 • Enllaç
 • Consecutiva
 • Simultània

Revisió i correcció

Correccions lingüístiques i ortotipogràfiques amb l'objectiu de garantir la qualitat i imatge de les vostres comunicacions empresarials o personals abans de la seva publicació. + info

6

A banda d'això, totes les traduccions passen pel departament de correcció, on revisors amb les mateixes competències lingüístiques que el traductor, verifiquen la qualitat de la traducció.

Transcripció

Transcrivim gravacions realitzades sobre qualsevol tipus de suport i en qualsevol idioma i, si el projecte ho requereix, ens n’encarreguem de la traducció. + info

7
 • Vídeos corporatius
 • Gravacions de reunions
 • Plens
 • Anuncis

Consultoria lingüística

¿Necessites informació sobre quines legalitzacions necessites perquè la teva traducció jurada sigui vàlida? Postil·les, segells del consolat o de l’ambaixada, etc.? Vols exportar el teu producte? Tens dubtes de terminologia? + info

8

Dissenyarem un pla personalitzat, en tants idiomes  i serveis com necessitis, per garantir que optimitzes els teus esforços i aconsegueixes els millors resultats.

Necessites més informació dels nostres serveis?